OZ1FJB/OU2V + NVIS-Denmark - WEBSITE
HomeDCA - OZ5EJOTA-HEM5 MHz. Beacon OV1BCNAbout Me & More...HF-CNDXEMCOMOm mig
NEWSLinks / NVIS-teoriBåndplan 60m HF/5MhzSignals on 60m.Moxon beamsDIGI-modeSounds of HF
Båndplan 60m HF/5Mhz


  Ja der sker jo mange ting, og udviklingen skrider frem, Nu har flere lande i ITU REG.1  
  fået tildelt et kun 15KHz. vindue på dette fantastiske bånd, og der findes nu stationer i 
                           de fleste europæiske lande pr.1.januar.2017.                       
        Dette lille frekvens vindue er blevet opdelt og er blevet til. (IARU) :                 
      ------------------------------------------------------------------     
                  5351,5 Khz. - 5354,0 Khz. CW.Narrow band modes/digimodes.             
                  5354.0 Khz - 5366.0 Khz. All modes, USB recommended                    
                  5366,0 Khz. - 5366,5 Khz. Weak signal narrow band modes.                
      ------------------------------------------------------------------      
       De lande som er tilsluttet denne ITU aftale må kun sende i dette område, samt       
                     med en maksimal sendeeffekt på godt 15W EIRP....                       
     Husk dog, at der stadig er lande i reg.1, som kun køre med de gamle kanaler, - endnu. 
                                     ( Opdateret 8.jan.2017 )                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
se altid efter opdateringer vedr. 60m. aktivitet og lande på dette link.:

 
http://www.60metersonline.com/
                                               

 SE MIT personlige Gamle FORSLAG TIL 60m. her.: (2015)... 

 


60 meter båndet - Så kom vi foran i køen !

Teleudvalget havde i 2009, lavet en rigtig god aftale med ITST, om
forsøgstilladelser til 60m båndet ( 5 Mhz), mod et årligt gebyr, men dette er nu historie idet
der blev udgivet en ny bekendtgørelse gældende pr.1.juni 2012, og denne giver alle med HF-licens
ret til at anvende 60m. båndet, med sekundær status.
Og det er så i området 5250 - 5450 Khz.

Og det skal lige indskydes at det er bedst at bruge kanalerne, altså dem som de øvrige
lande benytter, hvor de er, og ellers den norske
frekvensplan, der er et forslag til IARU reg.EU.  Se planen via dette link her..:

http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/60m-bandplan-NRRL_2010_v3.pdf

Og her i en kort version.:
 


 

 
Simplificeret 60m. båndplan
efter Norsk model / IARU-Reg.1. Forslag.

 
International National Frekvenser i Khz.
Bemærkning.
 

 
5258.5 Usb – England
 

 
5278.5 Usb – England
 

5287.2

 

5288.5
USA/WW WSPR - hr+ 04/24/44
Usb – England

 

 
5289.5 Usb – beacon OV1BCN – Danmark
 

 
5290.0 Cw – beacons GB – England
 
5305.0
 
CW – start.
 
5310.00
 
CW – opkald reg.1
 
5315.0
 
CW – slut.
 

 

 

 

 
5330.0
 
QRP – start.
 
5335.00
 
QRP – opkald reg.1
 
5340.0
 
QRP – slut.
 

 

 

 

 
5350.0
 
Digimode – start. 5350/5353 Dansker kanalen.
5355.00
 
Digimode – opkald reg.1
 
5360.0
 
Digimode – slut.
 

 
5366.5 Usb – Englandskanalen ? - England
 

 
5368.0 Digimode Olivia 16/500 – England
 
 
5375.0
 
Usb – start +
National opkald. Reg.1.

 
5390.0
 
Usb – slut
 
5403.5
 
Usb – DX-opkald
 

 

____________________________________________________________________________

 

kommentarer og extras til den "Nordiske" båndplan.:

 

NRRL har foreslået følgende aktivitetscentre i IARU reg.1 - NB primær brugere har prioritet over frekvenserne i hele båndet.:

CW opkald: 5310 kHz (5305 ‐ 5315 kHz)

DIGITAL opkald: 5355 kHz (5350 ‐ 5360 kHz)

USB nationale opkald: 5375 kHz (5375 ‐ 5394 kHz)

Norske & Danske VFO QSO´er bør IKKE foregå på de internationale frekvenskanaler, men bør gennemføres på frekvenser med interferensfri afstand til andre kanaler og stationer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USA.

USA fik også nye regler her i fåråret 2012, og deribland retningslinie om at de må køre CW og digi-modes.
Dog skal CW og Digimodes centreres i tale-kanalen, dvs. CW ligger på Fo. + 1.5 khz.
Også en anbefaling om at CW opkald skal ske på 5332.0 khz. (display frq.) eller lig fo.for A1a.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLAND

England har haft 60m. i kanaler fra før vi fik lov til at komme på båndet.
Her i 2013 kom der visse ændringer, og RSGB lavede en "Båndplan" som de gav til myndighederne.


  RSGB Band Plan (effective from 1st January 2013)
    Access to this band requires an appropriate NoV, which is available to Full Licensees only
   
   
   
5 MHz (60m) Available UK Usage

Width
5,258.5-5,264 5.5 kHz All modes (necessary bandwidth to be within channel limits)
5,276-5,284 8 kHz
5,288.5-5,292 3.5 kHz
5,298-5,307 9 kHz
5,313-5,323 10 kHz
5,333-5,338 5 kHz
5,354-5,358 4 kHz
5,362-5,374.5 12.5 kHz
5,378-5,382 4 kHz
5,395-5,401.5 6.5 kHz
5,403.5-5,406.5 3 kHz
 

 
Note 1: Upper Sideband is recommended for SSB activity.
 
Note 2: Activity should avoid interference to the experimental beacons on 5290 kHz
    Note 3: Amplitude Modulation is permitted with a maximum bandwidth of 6kHz, on frequencies with at least 6kHz available width
   
    LICENCE NOTES: Full Licensees only, with NoV
    Note that conditions on transmission bandwidth, power and antennas are specified by the NoV terms
    Notes to the Band Plan
   
    ITU-R Recommendation SM.328 (extract)
    Necessary bandwidth: For a given class of emission, the width of the frequency band which is just sufficient to
    ensure the transmission of information at the rate and with the quality required under specified conditions.

På denne link kan den U-officielle engelske båndplan ses, bl.a. med digi mode allokering..:

         
http://homepage.ntlworld.com/wadei/130104_UK_60m_Band_Whiteboard.pdf

_______________________________________________________________________________________________________ 

Danmarks kanalen 5353.0 / 5350.0 KHz.

I Danmark chattes der tit omkring  kl.1700 & 2100 LT etc. om eftermiddagen på frekvensen 5353.0 Khz. USB, samt 5350 Khz. USB. Prøv danske opkald her,  på hele timetal eller halve timetal - 
 hr+00  eller hr+30 

Husk at når det er sommer, er der åbent på båndet næsten hele døgnet.

Iøvrigt er det ikke populært at man kalder nationale stationer op på 5403.5 khz. der jo er DX & International opkald...Iøvrigt falder frekvensen 5353 helt uden for den foreslåede båndplan 5375 - 5394 Khz., der jo foreslår 5375.0 khz. til nationale opkald, -  men det skyldes nok at der har været en del anden trafik der, så nu er 5353 næsten blevet standart opkaldfrekvens i Danmark. Prøv evt. først at kalde på 5375 for derefter at gå på 5353 eller 5350 Khz.

_________________________________________________________________________________________________________

International 60 m frekvensoversigt

Nødkanaler:

Australia ‐WIA har tilladelse til at bruge 5102 kHz og 5355 kHz til nødtrafik.

Alaska ‐ 5167.5 kHz bruges til nødtrafik.

Modulationstyper:

Den internationale standard for amatørradio telefoni på 5 MHz er øvre sidebånd (USB).

Andre modulationstyper er også i brug. Ingen båndbredde bør gå ud over 2.7 kHz for nogen mode.

_________________________________________________________________________________________________________

Radiofyr (beacons):

Private/Radioamatør-beacons.:

5195,0 kHz /CW - Tyskland - DRA5 - info om cndx, A & K-tal m.v.

5290,0 kHz/ CW  ‐ U.K. ‐ 3 beacons GB3RAL, GB3WES, GB3ORK, h24,

                                  hh+ 00 / 15 / 30 / 45 min. med 5 pwr-steps.

5289,5 kHz/USB - Dansk NVIS-beacon OV1BCN,  h24, bl.a. tone med 30w/15w/0,2w.

                                 hh+ 04 / 19 / 34 / 49 min.   USB (Miss.G.+ CW 1Khz. med 30/15/0,2W) - CW - MT63 (1K-2Khz.)


Følgende kommercielle tjenester kan bruges som beacons:

4997,0 khz - RUS - St.Petersborg, Rusland, 10 Kw. CW - tidssignal.

5000.0 kHz ‐ WWV ‐ Fort Collins, Colorado; 10 kW- tidssignal.

5000.0 kHz ‐ WWVH ‐ Kauai, Hawaii; 10 kW- tidssignal.

5040.0 khz - RHC - Radio Habana Cuba, 125 kw ? , 21 - 05 utc. (AM-BCST)

5446.5 kHz ‐ AFRTS ‐ Florida Keys; USB (Radio underholdning)Bcst.

5450.0 kHz ‐ VOLMET RAF ‐ UK; 10 kW USB (Vejrmeldinger til fly)

5505.0 kHz ‐ VOLMET ‐ Shannon, Irland; 3 kW USB (vejrmeldinger til fly)

________________________________________________________________________________________________________________


WRC-2015 afholdes i Geneva, og allerede nu i 2013 er der fremlagt en agenda, som gentager det fra 2012.
Ikke hele afsnitter er her...:RESOLUTION 649 (WRC-12)

Possible allocation to the amateur service on a secondary basis at around 5 300 kHz
The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2012), considering

a) that amateur stations are regularly used for emergency radiocommunications in the event of hurricanes, typhoons, floods, fires, volcanic 
eruptions, earthquakes and other disaster situations;

b) that Recommendation ITU-R M.1042-3, on disaster communications in the amateur and amateur-satellite services, encourages the development of such services capable of providing radiocommunications in the
event of natural disasters, and recommends that their networks be robust, flexible and independent of other telecommunication services and capable of 
operating from emergency power;

c) that communications in the HF bands allocated to the amateur 
service play a major role in work to mitigate catastrophes and in the delivery of communications in support of relief operations in areas where the telecommunication infrastructure is weak or has collapsed;

d) that the various frequency bands allocated to the amateur service  
are contained in the Table of Frequency Allocations in Article 5 of the Radio Regulations, recognizing  that radiocommunication in the HF bands is dependent on propagation factors, with the result that frequencies in different bands have to be  used to maintain stable communication for a relatively sustained period of  time, with frequency changes in the case of communications with different  correspondents located at very different distances;
-----------------------------------------------------------
I den forbindelse må vi håbe at andre lande i eu kommer med...

__________________________________________________________________________

Huske den uofficielle frekvensplan, som ligger på tegnebrættet for IARU reg.1.:
http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/60m-bandplan-NRRL_2010_v3.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I tilknytning til fremtidens båndplan (2015 ?), har jeg selv lavet dette forslag....


         
Made by OZ1FJB
19APR13
VER.1.2
OZ
NRRL
UK CH¨s
Suggested plan for future


(IARU-1)


VFO 5250 – 5450 Khz.

5250.0 – 5322.99 CW and digimodes.
5258,5

5360
5260.0 CW local calling.
52645269.0 PSK31 calling.
5276
5276,0 – 5279.0 JT65 calling.5284
5288
5288.7 WSPR calling
5289,5
5289.0 – 5295.0 Beacons
5292
5298


5305
53075310


5310.0 CW DX calling


5315
5313
53235323.0 – 5450 SSB mode
53335335


5335.0 local ssb calling
533853405340

5345

5350
53505353

53545355535853605362,5
5374,553755378
538253945395
5401,5
5403,5
5403,5
5403,5
5403.5 SSB DX calling5406,5today....


Tomorrow ??? 
 
 

I have tried to find a bandplan sollution between the norwegian bandpland, and the unofficial UK bandplan.