OZ1FJB/OU2V + NVIS-Denmark - WEBSITE
HomeDCA - OZ5EJOTA-HEM5 MHz. Beacon OV1BCNAbout Me & More...HF-CNDXEMCOMOm mig
EMCOM

EMCOM - Emergency Communication.


Hvis uheldet er ude, og der måske skal bruges radioamatører til at overbringe kommunikation, ved katastrofer m.v. vil jeg her
gerne foreslå nogle frekvenser til brug for dette.

Da der i Danmark ikke er nogen form for offentligt samarbejde mellem Beredskabet og Radioamatører, er det derfor os frit for hvordan vi evt. vil lave en sådan konstruktion. En ting er dog sikkert, at hvis de givne master til mobiltelefoni/GSM, samt statens SINE-system ikke kan køre i mere end et par døgn, eller at masterne helt fysisk er faldet ned, vil et samarbejde mellem radioamatøer og de lokal beredskab i kommuner nok være noget der kan benyttes. Man kunne forestille sig at der i den givende situation ville fremkomme et behov for kommunikation mellem kommune - politi - brandvæsen - hospitaler - og forsvaret / Hjemmeværnet.EMCOM-forslag.:

Telefoni-net.

Lokalt mellem stationer (0-15km) :   145.500 / 145.425 / 434.500 Mhz. FM + PMR.
(samt evt. repeatere der er operative (R0-R9) - simplex eller duplex. samt
X-bånds repeatere på mast, uhf/vhf).

Regionalt (15 - 80 km):  3750 LSB / 5350 USB / 7150 LSB - Khz. + 145.550 Mhz. FM (mast)

Landsdækkende.: 3760 LSB / 5360 USB / 7160 LSB - Khz.
Data-net.


Man kunne forestille sig at der yderliger ville kunne opbygges et data-net til beskeder som vil kunne overføres til andre net, hhv. internet, fra radioamatørnettet. Til dette foremål kan anvendes software-programmet FL-Digi, samt FL-ARQ....

----------------------------------------------------------------------
Frekvensforslagene vil blive opdateret løbende.
(opdt.22.mar.15)